Anketa Digitalni grad

Svrha istraživanja

Svrha je ovog istraživanja prikupiti informacije o kvaliteti digitalnih usluga na vašoj lokaciji, kao i vašem zadovoljstvu u korištenju istih. Isto tako htjeli bismo upoznati vaše navike kao korisnika digitalnih sadržaja, a potom i određene trendove koje diktira brzi razvoj informacijskih tehnologija. Podatke prikupljene ovim istraživanjem koristimo isključivo za potrebe naše vlastite inicijative Digitalni grad. Anketa je anonimna, a sve prikupljene podatke obrađujemo interno i nisu namijenjeni za vanjsku distribuciju trećim stranama.

Unaprijed se zahvaljujemo na uloženom vremenu i pruženim podacima. Ukoliko ste zainteresirani za ishode ovog istraživanja, ostavite nam vašu email adresu u zadnjem pitanju na koju ćemo vam poslati rezultate nakon obrade. Isto tako, dobiveni rezultati biti će objavljeni ovdje na našoj web stranici.

Sharing is caring!

Budite slobodni podijeliti link na ovo istraživanje na socijalnim mrežama ili poslati vašim prijateljima, poznanicima, kolegama:

http://bit.ly/domovoyanketa

Što je odaziv na anketu veći, time će i sami rezultati biti reprezentativniji u smislu prikaza stanja na području digitalnih usluga koje istražujemo. Iz tog nam je razloga bitno da se ukljući što je moguće veći broj ispitanika. U tom smislu zahvaljujemo na svakoj vašoj podjeli linka na ovo istraživanje.