ČPP

Često postavljana pitanja

Da li naša zgrada mora imati upravitelja?
Prije 20+ godina je nekretninama upravljao fond u stambenom gospodarstvu i tada je (1996. godine) donesen Zakon o vlasništvu i stvarnim pravima. Tada je propisano da Upravitelj zgrade može biti fizička ili pravna osoba koja ima pravnu osobnost i upisanu djelatnost upravljanja nekretninama.

Člankom 44. i člankom 45. navedenog zakona propisana je uloga i pravni položaj Upravitelja, dok su upraviteljeve dužnosti i ovlasti propisane člankom 93. Kod upravljanja nekretninama primjenjuje se također i Uredba o održavanju zgrada.

Suvlasnici nekretnine biraju Upravitelja nekretnine većinom glasova, stoga je potrebno provesti raspravu u kojoj se definiraju stvarne potrebe, razina usluge i potom se na tržištu odabire jedan od upravitelja.
Ne uspijevam postići dogovor s ostalim suvlasnicima, što da radim?
Dijalog je jedan od preduvjeta dobrog odnosa. Suvlasnici bi trebali biti svjesni svojih prava i obaveza koje proizlaze iz suvlasničkog odnosa. Praksa je pokazala da ljudi često zađu u slijepu ulicu nedostatka komunikacije koja dovodi do revolta, nedostatka razumijevanja i pogrešne percepcije, a to frustrira sve sudionike. Ovisno o konkretnom slučaju i situaciji, možemo pomoći uspostaviti komunikaciju i prevladati poteškoće u kojima su se suvlasnici našli.
Ima li ograničenja u postavljanju iznosa visine pričuve?
Sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, najmanji iznos pričuve je 0,54% vrijednosti posebnog dijela suvlasnika godišnje. Za izračun tog iznosa nema jasnog propisa ali je na tržištu uvriježeno da se uzima etalonska cijena građenja, koja je za 2019. godinu iznosila 6.000,00 kn.

Zakon, također propisuje da kada suvlasnici prikupe na računu iznos pričuve koji prelazi iznos 10% vrijednosti nekretnine da mogu obustaviti prikupljanje dok se iznos ne smanji ispod vrijednosti određenog sa 0,54%.

Kada je u pitanju najviši iznos pričuve, on nije ograničen ali ZV u Članku 88. propisuje da je potrebno voditi računa o imovinskom statusu svih suvlasnika, tako da se pričuvom ne optereti neke suvlasnike prekomjerno, odnosno iznad njihovih financijskih mogućnosti. Ukoliko se suvlasnici ne mogu suglasno dogovoriti, uvijek im na raspolaganju stoji mogućnost pokretanja postupka pred sudom od kojeg mogu tražiti da donese odluku koje su se dužni svi pridržavati.
Kakve uvjete kreditiranja možemo očekivati od privatnog upravitelja?
Ukratko – nikakve 😊 Naime, kreditiranje suvlasnika stambenih zgrada radi banka prema propisima o kreditiranju i davanju zajmova. Upravitelj s tim gotovo da nema ništa jer sve uvjete i načine kreditiranja propisuje banka, a jednako tako od suvlasnika jedino banka traži instrumente osiguranja, koji se u većini sastoje od trajnog naloga na sredstvima pričuve, tako da mjesečni anuitet ne prelazi 60% iznosa pričuve koji se može prikupiti u tom mjesecu.

Upravitelj bi trebao otvoriti zaseban račun svake zgrade odnosno dijela zgrade kojim upravlja, tako da su sredstva na tom računu zaštićena od bilo kakve ovrhe ili blokade osim ako se radi o zajmovima učinjenim za radove na toj zgradi odnosno njenom zasebnom dijelu.

Upravitelj samostalno nema ovlasti po računu zgrade odnosno njenog konkretnog dijela (ukoliko je stvarno otvoren zaseban račun) nego svaki nalog prema banci zajednički potpisuju upravitelj i predstavnik suvlasnika, odnosno osobe koje imaju deponirane potpise po računu.
Mi smo zadovoljni sa našim upraviteljem ali bi nam svima bila puno lakša komunikacija digitalnim kanalima. Da li nam možete pomoći samo u dijelu koji se odnosi na digitalnu komunikaciju?
Naravno 😊 Mi ne tjeramo da se tržište prilagodi nama, nego se mi prilagođavamo tržištu do onih granica do kojih nam mogućnosti dozvoljavaju. Ovisno o potrebama, veličini zgrade, odnosno broju korisnika, možemo vam pomoći uspostaviti digitalne alate radi veće transparentnosti i bolje komunikacije. Također pomažemo u uspostavi kontakata sa stvarnim vlasnicima, bez obzira gdje se oni nalaze, tako da ravnopravno i aktivno mogu sudjelovati u rješavanju svih zajedničkih pitanja. Bez sustezanja, uzmite najbolje što vam se nudi, odnosno zadržite status kod trenutnog upravitelja i digitalizirajte se jer će tako biti lakše i vama kao suvlasnicima ali i samim upraviteljima.
Kakve majstore imate?
Mi nemamo "svoje" majstore jer se mi bavimo upravljanjem. Postoje tvrtke s kojima smo surađivali do sada i njih možemo odgovorno preporučiti, no izbor izvođača radova je uvijek na suvlasnicima. Mi naravno možemo pomoći u odabiru s preporukama i savjetima, o čemu je bitno voditi računa, no nikako ne utječemo niti uvjetujemo izbor.
Zainteresirani ste za naš program?

Da i želimo promijeniti upravitelja

Kako bismo vam olakšali prelazak u Domovoy, preuzeti ćemo na sebe svu potrebnu komunikaciju i proceduru s vašim dosadašnjim upraviteljem, a u svrhu nesmetanog prelaska na naše usluge.

Da, ali bismo zadržali trenutnog upravitelja

Ukoliko želite zadržati trenutnog upravitelja i koristiti naš program, to je sada sasvim izvediva opcija. Pripremili smo za vas poseban TIP/TOP program koji sadrži sve beneficije naših modula digitalizacije i razvoja zajednice.

Za sva pitanja i dodatne informacije o našem programu obratite nam se porukom ili telefonom na 01/4400377.