Urbana kultura

Kultura i Domovoy

Kultura je sastavni dio ljudskog razvoja. Kultura je tkivo dinamične konstrukcije individualnih i kolektivnih identiteta. Aktivno sudjelovanje ljudi u lokalnim kulturnim aktivnostima (poput poezije, plesa, kiparstva, kazališta, glazbe itd.) poboljšava njihovu kvalitetu života i blagostanja te povećava životne opcije i mogućnosti. Lokalne kulture obuhvaćaju tradicionalne, dugogodišnje i evoluirajuće kulture teritorija, kao i kulture novih dolazaka na to područje, evolucijske i hibridne transformacije koje se razvijaju od življenja i stvaranja u kulturološki različitim kontekstima. Sve navedeno potiče nas da aktivno istražujemo područje urbane i ostalih kultura na naše življenje i zajednicu. Zanimljiv nam je i sadržajan taj put novih izazova, nepoznanica i različitosti. I upravo su to razlozi koji nas vuku naprijed. Stoga i vas pozivamo da nam se pridružite na tom putu u bolju urbanu budućnost.

Kulturne su stvari sastavni dio života koje vodimo. Ako se razvoj može promatrati kao poboljšanje našeg životnog standarda, tada napori usmjereni na razvoj teško mogu zanemariti svijet kulture.

Amartya Kumar Sen

Kultura i urbani razvoj

Kulturno informiran urbani razvoj može potaknuti više participativnih procesa: kulture daju znanje o našem postojanju kao stanovnika naših gradova i kao građana svijeta. Svi trebamo učiti o prošlosti našega grada kako bismo ga mogli „imati“ i prenositi taj identitet i lokalno znanje u budućnost. Lokalne kulture omogućuju građanima da steknu vlasništvo nad gradom i da se međusobno upoznaju i uče. Ukratko, kultura je sredstvo kojim građani osjećaju da pripadaju svom gradu. Kulturno osjetljiv i rodno određen pristup može osnažiti marginalizirane pojedince i zajednice da sudjeluju u kulturnom i političkom životu. Nova promišljanja urbanog mogu transformirati osjećaj građana za samo mjesto/grad, kao i osjećaj za sebe samog. Gradovi koriste lokalne kulturne resurse i kreativnost za nadahnuće, kataliziranje i pokretanje društvenih i ekonomskih promjena, povećavajući potencijal lokalne otpornosti i razvoja.

Institut za urbani razvoj Domovoy

Područja za istraživanja i projekte

  • Kultura za mir i socijalnu koheziju
  • Kultura i gospodarski razvoj
  • Kultura u kreiranju lokalnih politika
  • Državljanstvo, sudjelovanje i demokracija
  • Kulturna baština
  • Kulturna infrastruktura i javni prostor
  • Kultura i lokalne zajednice
  • Otpornost i klimatske promjene
  • Urbanistički izazovi budućnosti