Modul DIGITALIZACIJA

Online zgrada

Digitalnim modulom određujemo put vaše zgrade i stanara u informacijsku budućnost. Omogućavamo olakšanu komunikacija između suvlasnika/stanara neovisno o lokaciji, online sastanke kućnog savjeta, te dostupan uvid u sve dokumente i izvještaje zgrade od 0-24h. Kako bismo dodatno podigli digitalnu vidljivost vaše zgrade poklanjamo vam i vlastitu domenu za vašu zgradu (primjerice www.ilica.hr). Na toj će se adresi nalaziti objedinjeni svi vaši digitalni i komunikacijski resursi.

Digitalna zgrada

  • Digitalna platforma za suradnju sa predstavnikom suvlasnika i svim ostalim suvlasnicima zgrade
  • Alat za donošenje ključnih odluka i elektronsko glasovanje o svim odlukama nužnim za upravljanje zgradom
  • Online video konferencijski sustav za komunikaciju dostupan 0-24h bez ograničenja
  • Online oglasna ploča zgrade sa svim odlukama i ključnim dokumentima, dostupna suvlasnicima od 0-24h

Beneficije za suvlasnike i stanare

Domovoy izgrađuje digitalne kapacitete vaše zgrade, doma i obitelji. Za vas i vaše ukućane na raspolaganju su usluge digitalnog paketa:

Što donosi digitalna zgrada?

Online upravljanje

Suvlasnicima zgrada kojima upravljamo na raspolaganju stoje napredni digitalni alati za međusobnu online komunikaciju i upravljanje procesima zgrade. Sustav je transparentan i pristupačan svakom suvlasniku bez ograničenja.

Digitalno odlučivanje

Strateške odluke ne mogu čekati, stoga smo našim zgradama omogućili online sustav za odlučivanje. Suvlasnicima je time na raspolaganju efikasan proces donošenje odluka za upravljanje zgradom i bez sastajanja uživo.

Video sastanci

Održavajte video sastanke suvlasnika zgrade iz udobnosti svoga doma ili sa bilo koje trenutne lokacije na planeti. Napredni video konferencijski sustav za suvlasnike i stanare na raspolaganju je 365 dana u godini, od 0-24h.

Dodatne beneficije

Chat grupe za komunikaciju

Osim grupne komunikacije za suvlasnike, naši korisnici mogu otvarati dodatne chat grupe sukladno temama diskusije ili za potrebe raznih grupa koje imaju potrebu surađivati. Samo je nebo granica.

Online oglasna ploča

Transparentni pristup upravljanju nema alternativu. Stoga sve odluke, godišnji izvještaji i ostala dokumentacija vezana na upravljanje zgradom dostupna je na online oglasnoj ploči vaše zgrade od 0-24h.

Tehnička podrška

Kako bismo našim korisnicima olakšali upotrebu digitalnih alata, Domovoy tehnički tim stoji vam na raspolaganju od 0-24h. Za sve probleme, pitanja ili asistenciju obratite se porukom na .

Zainteresirani ste za naš program?

Da i želimo promijeniti upravitelja

Kako bismo vam olakšali prelazak u Domovoy, preuzeti ćemo na sebe svu potrebnu komunikaciju i proceduru s vašim dosadašnjim upraviteljem, a u svrhu nesmetanog prelaska na naše usluge.

Da, ali bismo zadržali trenutnog upravitelja

Ukoliko želite zadržati trenutnog upravitelja i koristiti naš program, to je sada sasvim izvediva opcija. Pripremili smo za vas poseban TIP/TOP program koji sadrži sve beneficije naših modula digitalizacije i razvoja zajednice.

Za sva pitanja i dodatne informacije o našem programu obratite nam se porukom ili telefonom na 01/4400377.