Modul FINANCIRANJE

Financiranje razvoja zgrade

Kako bi se vaša zgrada razvijala i održavala, nužno je prikupiti određena financijska sredstva kojima se takvi projekti realiziraju. Na tržištu se pojavljuje nekoliko izvora financiranja raspoloživog za zgrade:

  • Namjenski krediti banaka
  • Državni programi i subvencije
  • EU projekti

Mi u Domovoyu klijentima pomažemo primarno u izradi planova za razvoj i održavanje njihovih zgrada, a potom i u provedbi financijskih aktivnosti kroz pregovore s bankama, provedbom projekata subvencioniranja ili prijavama na EU projekte.

Kreditiranje i garancija

Najčešće pitanje s kojim se susrećemo odnosi se na uvjete kreditiranja namjenskim bankovnim kreditima. Uvjeti kreditnih linja variraju, ovisno o banci, no našom analizom ponude svih banaka saželi smo zajednički okvir svih kreditnih linija na tržištu:

  • Jednostavna obrada kreditnih zahtjeva
  • Nije potreban instrument garancije
  • Dugoročni krediti s rokom otplate na 10 ili 15 godina
  • Kamatne stope variraju u rasponu od 2,6 do 3,9%
  • Otplata kredita izravno sa računa pričuve zgrade otvorenog u banci u kojoj se uzima kredit

Antikorupcijska politika

Ideja Domovoya se temelji na strogoj tržišnoj i antikorupcijskoj politici. Iz tog razloga, mi ne uzimamo proviziju ili naknadu za suradnju s dobavljačima bilo kojeg tipa. U potpunosti smo otvoreni za suradnju i pozivamo sve financijske institucije da nam se slobodno jave za dogovor. Jedini preduvjet koji tražimo je striktno prihvaćanje naše antikorupcijske politike. Mi zastupamo interese naših klijenata i zgrada kojima upravljamo i u tom smislu ne odstupamo od milimetra. Svaka banka ima jednake šanse za suradnju s nama ukoliko nastupa profesionalno i u najboljem interesu naših klijenata.

EU projekti i financiranje

EU projekti

Ukoliko postoji otvoreni poziv za EU financiranje, Domovoy vam može pomoći kod prijave projekta. Za svaku EU projekt radimo analizu poziva i pripremamo prijavu sukladno uvjetima natječaja kako bismo postigli što bolje rezultate. Naš tim ima preko 10 godina iskustva u prijavama na velike EU projekte (Horizon 2020, IPA).

Energetska obnova zgrada

Pod pojmom energetska obnova podrazumijeva se povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjskih prozora i vrata te zamjena ili unapređenje sustava grijanja/hlađenja, ali i mjere korištenja obnovljivih izvora energije. Domovoy tim provesti će za vas proces prijave za dobivanje sredstava za energetsku obnovu zgrada.

Korisni linkovi

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Europski strukturni i investicijski fondovi

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Energetska obnova višestambenih zgrada

Hrvatska udruga stanara i suvlasnika zgrada
Brošura energetske obnove

Zainteresirani ste za naš program?

Da i želimo promijeniti upravitelja

Kako bismo vam olakšali prelazak u Domovoy, preuzeti ćemo na sebe svu potrebnu komunikaciju i proceduru s vašim dosadašnjim upraviteljem, a u svrhu nesmetanog prelaska na naše usluge.

Da, ali bismo zadržali trenutnog upravitelja

Ukoliko želite zadržati trenutnog upravitelja i koristiti naš program, to je sada sasvim izvediva opcija. Pripremili smo za vas poseban TIP/TOP program koji sadrži sve beneficije naših modula digitalizacije i razvoja zajednice.

Za sva pitanja i dodatne informacije o našem programu obratite nam se porukom ili telefonom na 01/4400377.