Modul UPRAVLJANJE

Upravljanje zgradom

Upravljanje vašom zgradom zajednički je proces nas kao upravitelja i svih suvlasnika zgrade predvođenih predstavnikom suvlasnika. Aktivnosti upravitelja zgrade uključuju slijedeće:

 • Izrada međuvlasničkog ugovora
 • Sigurnosni pregled zgrade
 • Uspostava računa zajedničke pričuve
 • Izrada godišnjeg plana održavanja zgrade
 • Podrška kod ugovaranja transakcijskog računa i osiguranja zgrade
 • Pravna pomoć za suvlasnike
 • Pomoć kod upisa u zemljišne knjige

Hodogram za nove korisnike

Nakon što vaša zgrada i formalno pristupi u Domovoy potpisom ugovora o upravljanju, poduzimaju se slijedeće aktivnosti u kojima zajednički sudjeluju svi suvlasnici zgrade:

 • Sastanak sa suvlasnicima
 • Detaljan pregled zgrade
 • Uspostava sustava za online suradnju i komunikaciju
 • Uspostava e-oglasne ploče
 • Izrada godišnjeg plana održavanja zgrade
 • Izrada sigurnosnog elaborata
 • Izrada ORZ plana (Održivi razvoj zgrade)

Kako promijeniti upravitelja?

Kako bi vaša zgrada odabrala novog upravitelja, ovo je redoslijed nužnih koraka koje je potrebno poduzeti:

 • Sastanak suvlasnika zgrade i donošenje odluke o raskidu ugovora sa prethodnim upraviteljem i izboru novog
 • Sastanak za dogovor o izradi novog međuvlasničkog ugovora
 • Slanje potrebne dokumentacije prethodnom upravitelju
 • Potpisivanje ugovora o upravljanju s novim upraviteljem
 • Prijenos cjelokupne dokumentacije i sredstava pričuve zgrade
Obaveze upravitelja

Međuvlasnički ugovor

Međuvlasnički ugovor temeljni je pisani dokument na osnovu kojeg suvlasnici određuju međusobne odnose i utvrđuju prava i obveze u vezi upravljanja i održavanja nekretnine.

Ugovor o upravljanju

Ugovor o upravljanju je dokument kojim se regulira formalni odnos između suvlasnika i upravitelja nekretnine, a kojim upravitelj na transparentan način štiti interese svih suvlasnika.

Plan održavanja zgrade

Izrada plana godišnjeg održavanja zgrade zakonom je propisana obaveza svake zgrade. Takvim se planom predviđaju svi poslovi potrebni za održavanje zgrade za tekuću godinu.

Sigurnost zgrade

Sigurnosna politika zgrade

U našu uslugu upravljanja zgradom uključili smo i sigurnosnu komponentu kako bismo podigli razinu sigurnosti vas i vaših ukućana, te uspješno zaštitili vašu imovinu. Sigurnosna politika definira potrebna pravila i procedure kojima sustavno upravljate svim elementima koji izravno ili neizravno utječu na sigurnost vaše nekretnine.

Pregled zgrade

Naši će stručnjaci napraviti detaljni sigurnosni pregled vaše nekretnine kako bi utvrdili potencijalne sigurnosne rizike. Taj pregled uključuje:

 • Građevinski pregled
 • Pregled instalacija
 • Pregled sigurnosne infrastrukture
 • Analiza sigurnosnih rizika

Detaljni sigurnosni elaborat

Sigurnosni elaborat sadrži opsežnu procjenu rizika i rezultate detaljnog pregleda sigurnosnih aspekata vaše zgrade i okoliša. Isto tako, elaborat sadrži listu prijedloga konkretnih zaštitnih mjera koje je moguće poduzeti za podizanje razine fizičke sigurnosti vaše zgrade, kao i konkretni prijedlozi za bolju sigurnost suvlasnika i stanara.

Zainteresirani ste za naš program?

Da i želimo promijeniti upravitelja

Kako bismo vam olakšali prelazak u Domovoy, preuzeti ćemo na sebe svu potrebnu komunikaciju i proceduru s vašim dosadašnjim upraviteljem, a u svrhu nesmetanog prelaska na naše usluge.

Da, ali bismo zadržali trenutnog upravitelja

Ukoliko želite zadržati trenutnog upravitelja i koristiti naš program, to je sada sasvim izvediva opcija. Pripremili smo za vas poseban TIP/TOP program koji sadrži sve beneficije naših modula digitalizacije i razvoja zajednice.

Za sva pitanja i dodatne informacije o našem programu obratite nam se porukom ili telefonom na 01/4400377.