Politika privatnosti

Domovoy

Institut za urbani razvoj Domovoy pravna je osoba registrirana kao podružnica Inicijative građana ILICA. Sukladno Članku 14. Statuta – svi članovi Instituta Domovoy su ujedno i članovi Inicijative građana ILICA i sukladno tome se primjenjuju svi propisi iz Statuta matične Udruge.

Jačanjem razvoja malih zajednica kao što su zajednice suvlasnika u jednom ulazu, zgradi i/ili kvartu, podiže se svijest građana o očuvanju i razvoju urbane kulture stanovanja. Pri tome je dijalog, kao ključni element društvenog razvoja, postavljen u središte svih naših aktivnosti. Iz tog razloga Domovoy pomaže svim svojim članovima u razvoju dijaloga na svim razinama.

Politika privatnosti za članove Instituta za urbani razvoj Domovoy navedena je na stranicama Inicijative građana ILICA.