Protupotresna obnova

Potres u Zagrebu 2020

Institut Domovoy se zalaže isključivo za potpunu protupotresnu obnovu Zagreba i okolice. Dva su razloga za naše takvo stajalište. Prvo, ljudski život nema cijenu. Drugo, potres poput ovog u ožujku 2020. će se sigurno ponoviti jer se Zagreb nalazi na izrazito trusnom području. Jedino što ne znamo kada i koliko jak. Iz tog razloga se strogo protivimo odlukama novog prijedloga Zakona o obnovi (koji nije dobio svoju konačnu formu), kojim se predlaže razina obnove od 1 do 4. Detalje o razinama možete vidjeti na stranicama Hvatskog centra za potresno inženjerstvo.

Naš je stav je da svaka ozbiljna obnova i ulaganje u nekretninu trebaju ići u smjeru cjelovite obnove koja u predloženom smislu označava najmanje razinu 3-4 jer to izravno utječe na smanjenje broja potencijalnih žrtava od potresa. Isto tako, zaštićena zgrada pruža psihološku sigurnost i olakšava život obiteljima koje stanuju u takvim zgradama.

Službena procjena štete

Obnova i sanacija objekata oštećenih u potresu, po predviđanjima stručnjaka, trajati će godinama. U travnju 2020. godine profesor Atalić sa Građevinskog fakulteta predstavio je preliminarnu procjenu obnove Zagreba i okolice nakon potresa od oko 5,6 milijardi €. Ista uključuje cjelovitu obnovu do razine trenutno važećih normi o otpornosti na potrese, samo za bolnice i obrazovne ustanove, dok bi cijena takve protupotresne obnove za sve oštećene objekte iznosila oko 13,3 milijardi €.

Kada bi se izvodile samo nužne “kozmetičke” mjere, ukupni trošak obnove bi iznosio malo manje od 1,2 milijarde €. To je bilo polazište za izradu ukupno sedam opcija procjene troškova, a na kraju je odlučeno da je optimalna ona po kojoj se ukupna direktna financijska šteta procjenjuje na oko 5,6 milijardi €, odnosno oko 42 milijarde kuna, navodi se na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Mali Beč

Obzirom da je većina zgrada u centru Zagreba, građena za vrijeme Austro-ugarske ili su arhitekti većinom bili Austrijanci, uvriježen je naziv da je Zagreb “mali Beč”. Bečanima nisu trebale katastrofe da bi počeli poticati obnovu starih zgrada, to je uvriježena tradicija. Njihova je procjena da se, ovisno o stanju građevine, planira trošak od 800 € do 1200 € po m2 za cjelovitu obnovu stare gradnje. Takvim se ulaganjem znatno podiže vrijednost nekretnine, dobiva se bolja iskoristivost prostora, kao i njegova funkcionalnost.

Protupotresna obnova u Beču

Saniranje štete od potresa

Koraci u saniranju štete

 • Obavijestiti predstavnika suvlasnika i upravitelja
 • Angažirati vještaka za zapisnik o vrsti i razini štete
 • Donijeti odluku o sanaciji (popravak ili zamjena)
 • Prikupiti ponude ovlaštenih projektanata
 • Donijeti odluku o angažiranju odabranog projektanta
 • Angažirati ovlaštene osobe za projekt sanacije i troškovnik
 • Prikupiti ponude ovlaštenih majstora
 • Donijeti odluku o prihvaćanju ponude izvođača radova
 • Ugovoriti nadzor nad izvođenjem radova
 • Potpisati ugovor o narudžbi radova
 • Napraviti primopredajni zapisnik nakon završenih radova sa izvješćem nadzornika
 • Arhivirati svu dokumentaciju sa pripadajućim računima

Službene instance

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice. Odlukom će biti sufinancirana nabava i zamjena kondenzacijskih bojlera, kao i sanacija šteta. Cijeli tekst odluke možete vidjeti ovdje.

Dimnjaci i bojleri

EU komisija donijela je Uredbu br. 813/2013 o provedbi Direktive 2009/125/EZ kojom je propisan ispravan način sanacije dimnjaka, a kako bi udovoljavali potrebama energetske učinkovitosti i uvođenju kondenzacijskih bojlera u primjenu.

Kulturno dobro

Uspostavljen je protokol za hitne radnje koji se odnosi na kulturna dobra/građevine koja imaju oštećenja uzrokovana potresom. Navedene se radnje odnose na uklanjanja fragmenata i/ili manjih oštećenih dijelova kulturnog dobra u slučajevima kada predstavljaju izravnu opasnost za živote ljudi.

Institut za urbani razvoj Domovoy