Sigurnost stanovanja

Koncept sigurnosti

Ponašanje ljudi, unutar jednog društva, određeno je pozitivnim pravnim propisima kojima se reguliraju odnosi među ljudima. Kada takvih propisa ne bi bilo, vladao bi kaos jer kršenje pravila ometa normalne odnose među ljudima, nanosi određenu štetu kako pojedincu tako i interesima zajednice. Nikada ne treba smetnuti s uma, da put od pasivnog promatrača često prelazi na buduću žrtvu. Nasilnici su vrlo često skloni ponavljanju kaznenih djela. Svako neprijavljivanje kaznenog djela i uskraćena izjava žrtve ili svjedoka može uvelike pridonijeti da se na istome mjestu ponovi kazneno djelo, a koje se moglo i trebalo spriječiti.

Prevencija

Urbana prevencija obuhvaća i takozvani pojam Built Environment koji se također odnosi na pristup izgradnji zgrada, naselja, odnosno sportskih objekata. Tim se načinom već tijekom planiranja promišlja kako će neka arhitektonska rješenja utjecati na sigurnost, odnosno kako se nekim rješenjima tijekom gradnje može preventivno djelovati i smanjiti činjenje kaznenih djela. Takav pristup ima za cilj smanjenje kriminaliteta uz istodobno povećanje osjećaja sigurnosti i zaštićenosti građana u zajednici. Kako je ovakav pristup gradnji relativno novijeg datuma, to je poseban izazov prilagoditi starije građevine uvjetima koji će povećati sigurnost stanara i korisnika prostora.

Zaštita osoba i imovine

Mjere zaštite koje stanari mogu sami provesti kao savjesni i odgovorni građani su mjere mehaničke i tehničke zaštite uz odgovorno ponašanje i dobrosusjedske odnose. Pod mehaničkom zaštitom podrazumijeva se ugradnja prepreka poput vrata i prozora koja je moguće zaključati, potom ugradnja brava sa jednim ili dva cilindra, ugradnja širokokutnih špijunki, lanca koji onemogućava potpuno otvaranje vrata i slično. U tehničke mjere spada ugradnja alarmnih sustava, portofona i video-nadzornog sustava. O izboru vrste i načinu zaštite cijele stambene zajednice, suvlasnici trebaju razgovarati međusobno i uz sugestije stručnih osoba odabrati načine zaštite svog prostora.

Institut za urbani razvoj Domovoy